Hem till 1 user
Som skapat 70 statuses

Administreras av:

Kontakt:

johan@johanl.se
Som medlem så ska jag:
  • Bidra till bra stämning.
  • Hålla god ton.
  • Vara snäll.
Som medlem ska jag aldrig:
  • Uttrycka mig kränkande mot andra medlemmar.
  • Använda språk, användarnamn eller annat som kränker någons kön, könsidentitet, ursprung, religion, funktionsvariation, sexuella läggning eller ålder.
  • Använda språk, utföra handlingar eller annat som syftar på sexuellt våld eller övrigt våld.
  • Agera hotfullt eller våldsamt.
Vi som administrerar vattenkylaren.se tar bort inlägg och bannlyser medlemmar som vi anser bryter mot dessa regler.